Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kiến trúc và Quy hoạch
Kiến trúc và Quy hoạch
Họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vực Bãi Cốc trong và Bãi Cốc ngoài thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. 
18/05/2015 
 

Ngày 13/5/2015, Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vực Bãi Cốc trong và Bãi Cốc ngoài thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Cùng tham dự họp có Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng Ninh Thuận (đơn vị tư vấn); Phó trưởng ban Ban quản lý các dự án quy hoạch; đại diện Hội Kiến trúc sư tỉnh; đại diện các phòng huyện Ninh Hải: phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên Môi trường; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải; Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hải và đại diện các tổ chức đoàn thể xã Vĩnh Hải.

     

Quy hoạch
Khu vực Bãi Cốc trong và Bãi Cốc ngoài là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong khu vực, đồng thời cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu dãi ven biển khu vực Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 20/01/2014.

 

Phát biểu tại cuộc họp Ông Nguyễn Văn Minh
-
Phó Giám đốc Sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị và đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh sữa và hoàn thiện trình phê duyệt.

 
Tin đã đưa
(31/07)
(14/07)
(24/06)
(18/06)
(11/05)
(08/05)
(29/04)
(25/12)
(28/11)
(25/03)