Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hạ tầng kỹ thuật
Hạ tầng kỹ thuật
Họp đánh giá về tình hình thực hiện thi công dự án thoát nước đường 21 tháng 8 
12/03/2014 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành dự án thoát nước đường 21 tháng 8. Ngày 07/3/2014 Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá về tình hình thực hiện thi công dự án thoát nước đường 21 tháng 8. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Xây dựng; Sở Giao thông; Công ty CPCN Ninh Thuận (Chủ đầu tư), đại diện Thanh tra Xây dựng, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát công trình.

Cuộc họp xoay quanh nguyên nhân dẫn đến việc triển khai thi công chậm so với kế hoạch và đưa ra phương hướng hoạt động cho các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời gian đã được gia hạn, tránh tiếp tục kéo giãn thời gian thi công, cụ thể:

* Đối với Chủ đầu tư:

- Chỉ đạo đơn vị thi công lập tiến độ thi công chi tiết phần khối lượng còn lại và kiểm tra việc triển khai thi công của các nhà thầu theo tiến độ đã lập, đảm bảo thời gian hoàn thành công trình đúng thời gian đã được gia hạn đến ngày 31/3/2014( lần 2);

- Cử người có trách nhiện theo dõi, đôn đốc, và định kỳ báo cáo khối lượng công việc đã triển khai hàng tuần theo tinh thần cuộc họp ngày 23/12/2012 tại Sở Xây dựng;

- Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử lý các vi phạm của nhà thầu thi công theo quy định pháp luật; kịp thời giải quyết vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

* Đối với đơn vị thi công:

- Tập trung nhân lực hoàn thành các khối lượng công việc còn lại theo đúng thời gian đã gia hạn (31/3/2014) không vì bất cứ lý do gì mà kéo giãn, gia hạn thời gian thi công;

- Tổ chức lập tiến độ thi công chi tiết gửi chủ đầu tư theo dõi, giám sát thực hiện. Thường xuyên theo dõi và tổ chức khắc phục ngay các sự cố, chất lượng tại công trình để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên toàn tuyến, như các nắp tấm đan bê tông trên đường, các biển báo che chắn, an toàn trong quá trình thi công…  Kịp thời kiến nghị các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công để được giải quyết kịp thời,

* Về phía Sở Xây dựng:

- Chỉ đạo Thanh tra xây dựng thường xuyên tuần tra, kiểm tra công tác an toàn giao thông trên các đoạn tuyến đang thi công; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm không đảm bảo an toàn thi công của nhà thầu xây lắp.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công và chất lượng công trình hàng tuần, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình./.

 

 
Tin đã đưa
(14/07)
(16/04)
(16/07)
(18/06)
(08/05)
(13/01)
(05/05)
(31/03)
(18/12)
(15/12)