Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội thảo Công bố, phổ biến và hướng dẫn sử dụng Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
30/10/2020 
 

Sáng ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam tổ chức buổi Hội thảo Công bố, phổ biến và hướng dẫn sử dụng Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

            1. Đơn giá dự toán xây dựng công trình;

            2. Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình;

            3. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

            4. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

            5. Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

            6. Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

 

Đ/c Hồ Thanh Thành - Trưởng phòng QLHĐXD&HTKT phát biểu khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh buổi Hội thảo

 

HồngChuyên