Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội nghị trực tuyến về quản lý trật tự xây dựng 
24/02/2020 
 

Ngày 20-2, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các sở, ngành địa phương về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2019, các địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm tra về trật tự xây dựng 1.175 lượt; qua kiểm tra phát hiện 278 trường hợp vi phạm, tăng 162 trường hợp so với năm 2018. Mặc dù UBND các huyện và thành phố chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhưng tình trạng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng vẫn chưa được kiểm soát. Tình hình vi phạm về sử dụng đất sai mục đích, vi phạm về trật tự xây dựng đô thị gia tăng. Việc xử lý, ngăn chặn của các địa phương chưa kịp thời, triệt để, tình trạng công trình vi phạm tiếp tục thi công hoàn thành đưa vào sử dụng chiếm tỷ lệ cao. Trong số các trường hợp vi phạm có 44 trường hợp đã ngừng thi công, nhưng chưa tháo dỡ, 168 trường hợp vi phạm đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng, 26 trường hợp vận động tự tháo dỡ, 4 trường hợp đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ, 9 trường hợp đang lập hồ sơ cưỡng chế...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường chấn chỉnh công tác, quản lý trật tự xây dựng. Trong thời gian tới cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự xây dựng, đất đai; tập trung hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp và hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả các giải pháp. Phấn đấu trong năm 2020 xử lý dứt điểm 100% trường hợp vi phạm sau khi phát hiện, không để vụ việc vi phạm kéo dài, công trình, nhà ở xây dựng vi phạm tiếp tục hoàn thiện; phấn đấu giảm số vụ vi phạm đến mức thấp nhất, so với năm 2019. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định pháp luật. Hàng năm rà soát bổ sung quy hoạch bố trí diện tích đất ở cho các địa phương, trên cơ sở nhu cầu thực tế để có giải pháp hỗ trợ ổn định nhà ở cho người dân. Thường xuyên nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý về trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có sự giám sát, lập biên bản xử lý kịp thời, gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương để phát huy hiệu quả xử lý, hạn chế để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng.


                                                                                                     Theo Anh Tuấn Báo Ninh Thuận