Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Nhà ở và Thị trường bất động sản
Nhà ở và Thị trường bất động sản
Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
06/11/2020 
 

Thực hiện Kế boạch số 3838/KH-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 5/11/2020, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng, các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Đ/c Phan Tấn Cảnh - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội và của người dân. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tự tạo lập được chỗ ở hợp pháp và ổn định; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo về nhà ở, nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển nhà ở phải theo quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phát triển nhà ở trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên đất đai và đáp ứng các điều kiện về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện nghi và môi trường; đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, sử dụng tiết kiệm năng lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  
                             Đ/c Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị


Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đạt được một số kết quả như: diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2019 đạt khoảng 19,6 m2 sàn/người. Dự kiến đến cuối năm 2020 diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 20,5 m2 sàn/người (chỉ tiêu 20 m2 sàn/người), trong đó đô thị đạt 24,5 m2 sàn/người (chỉ tiêu 23 m2 sàn/người), nông thôn đạt 17,5 m2 sàn/người (chỉ tiêu 17 m2 sàn/người). Tính đến tháng 10/2020 diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh tăng thêm 3.272.775m2 sàn/30.104 căn, đạt 110% so với chỉ tiêu đến năm 2020 (chỉ tiêu 2.986.469 m2 sàn),...Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, học sinh và nhà ở công nhân KCN, cụm CN vì đa phần học sinh, sinh viên và công nhân lao động đang học tập và làm việc ngay tại địa phương nên nhu cầu nhà ở cho đối tượng này chưa phát sinh nhiều (nhà cho thuê của hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đáp ứng cơ bản). Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở đối với cán bộ, công nhân viên chức còn cao, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng đã lập danh mục kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn đến để giải quyết nhu cầu cho các đối tượng trên.

Toàn cảnh Hội nghị


Định hướng giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu thực hiện đến năm 2025 nâng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25m2 sàn/người và hoàn thành các chỉ tiêu khác, đồng thời chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân tỉnh trong Quý IV năm 2020; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách, giải pháp giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở tại khu vực nông thôn nhằm hạn chế tình trạng xây dựng nhà ở trái phép, không phép trên đất nông nghiệp; Rà soát, tổng hợp quỹ đất ở đảm bảo tỷ lệ 20% trong các khu đô thị mới để thực hiện phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành quy định xác định quỹ đất dành dành cho xây dựng nhà ở xã hội tại độ thị IV trở xuống và cơ chế, giải pháp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở xã hội.

Đ/c Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong quá trình đánh giá nhu cầu cần làm rõ các nhóm nhu cầu phát sinh mới theo định hướng; phân tích, bổ sung báo cáo những cái mới, dự báo mới, tăng trưởng mới; Làm rõ thêm quan điểm phát triển về nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Để triển khai được Chương trình phát triển nhà ở, phải xác lập được các danh mục; các loại hình nhà ở và cụ thể hóa các loại hình; nguồn ngân sách địa phương và Trung ương để xác lập chi tiết cụ thể xem xét, ưu tiên thực hiện phù hợp với các dự kiến chương trình định hướng phát triển.

 

HồngChuyên

 
Tin đã đưa
(01/12)
(27/09)
(26/07)
(26/07)
(28/06)
(22/06)
(02/06)
(25/05)
(20/05)
(05/05)