Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương 
26/04/2019 
 

Thực hiện Công văn số 1131-CV/ĐUK ngày 09/4/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Ninh Thuận về triển khai Chỉ thị, Quy định của Trung ương. Ngày 22/42019, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quy định của Trung ương cho toàn thể đảng viên trong thuộc Đảng bộ. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh -  Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng truyền đạt nội dung các Chỉ thị, Quy định của Trung ương và bản tin nội bộ:  

Đ/c Bí thư Đảng ủy Sở truyền đạt tại Hội nghị

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ;

Thông tin nội bộ nội dung chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và thăm cấp nhà nước vương quốc Cam-Pu-Chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tuyên truyền một số thông tin tổng hợp tháng 3/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành; Tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019.

         

                                                                                                                                 HồngChuyên