Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (lần 1) 
28/09/2016 
 
 
Tin đã đưa
(22/11)
(12/10)
(07/10)
(05/10)
(31/05)
(23/04)
(15/03)
(09/03)
(16/12)
(16/12)