Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
02/11/2020 
 

Chiều ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng tổ chức Giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Chủ trì có đồng chí Kiều Tấn Thịnh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Phùng Văn Công – Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cùng các đồng chí là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh như Thông báo số 37/TB-VPUB ngày 14/02/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 Ngành Xây dựng tỉnh Ninh Thuận; Văn bản số 578/UBND-KTTH ngày 28/02/2020 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai năm 2019; văn bản số 619/UBND-KTTH ngày 03/3/2020 về việc triển khai thực hiện theo Quyết định số 1390/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2020  đã phát hiện 228 công trình vi phạm tăng 22 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 là 206 trường hợp), tỷ lệ tăng 9,65%. Trong đó công trình do Sở Xây dựng cấp phép và công trình xây dựng khác là 23 công trình phát hiện có 05 công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng và đã ban hành 05 quyết định xử phạt đối với tổ chức vi phạm (các tổ chức vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả); thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phát hiện 187 trường hợp vi phạm, tăng 37 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 là 150 trường hợp), tỷ lệ tăng 19,79%.  Trong đó có 174 trường hợp vi phạm xây dựng sai mục đích và sai phạm khác - chiếm tỷ lệ  93,01%  số công trình vi phạm; 13 trường hợp xây dựng không phép và sai phép - chiếm tỷ lệ 6,99% số công trình vi phạm); Trên địa bàn 06 huyện có 36 trường hợp vi phạm (huyện Ninh Hải 27 trường hợp, huyện Ninh Sơn 03 trường hợp, huyện Thuận Nam 02 trường hợp, huyện Bác Ái 03 trường hợp, huyện Thuận Bắc 01 trường hợp) giảm 19 trường hợp so với cùng kỳ năm trước (năm 2019 là là 55 trường hợp), tỷ lệ giảm 33,55%. Trong đó có 30 trường hợp vi phạm xây dựng sai mục đích và sai phạm khác - chiếm tỷ lệ  86,1%  số công trình vi phạm; 06 trường hợp xây dựng không phép và sai phép - chiếm tỷ lệ 13,9% số công trình vi phạm).

 

  HồngChuyên