Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính 
01/10/2013 
 

Ngày 27/9/2013, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về công tác cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực. (từ tháng 1-2012 đến 6-2013)

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được Sở Xây dựng triển khai toàn diện trên tất cả các nội dung đến từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Qua đó, các thủ tục hành chính áp dụng tại cơ quan từng bước được đơn giản hóa, hệ thống thể chế ngày càng ổn định, đồng bộ, thống nhất và hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng… Phát huy được hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở pháp lý, môi trường thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ ngày 1/1/2012 đến hết tháng 6/2013, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết 757 hồ sơ theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, trong đó 94% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn. Số hồ sơ trễ hẹn rơi vào các trường hợp thiết kế sai, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nên mất nhiều thời gian giải quyết. Các thủ tục hành chính, lệ phí, các mẫu đơn, mẫu tờ khai… đều được niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ và chính xác.  

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Lê Đình Cẩn, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Sở Xây dựng đã đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua và đề nghị Sở Xây dựng cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác cải cách thủ tục hành chính; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hạn chế tới mức tối đa việc trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; chú trọng giáo dục đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.