Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Giải quyết và tháo gở những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án BT và dự án Khu tái định cư Trụ sở làm việc Công an tỉnh 
04/04/2016 
 

Sáng ngày 31/3/2016, Sở Xây dựng (BQL các dự án xây dựng hạ tầng đô thị) tổ chức báo cáo tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án BT và dự án Khu tái định cư Công an tỉnh nhằm giải quyết và tháo gở những khó khăn vướng trong quá trình thực hiện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Phạm Quốc Vinh - Trưởng Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị chủ trì cuộc họp, cùng đại diện các Sở ngành như: Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố PR-TC, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố PR-TC, đại diện UBND các phường Mỹ Bình, Phủ Hà, Đài Sơn, Đô Vinh.


Đại diện BQL thông qua báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đại diện các Sở ngành đã góp ý kiến và kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên.

Đồng chí Trưởng Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị tiếp thu ý kiến, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.