Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời SXD
Thông báo - Giấy mời SXD
Giải quyết kiến nghị chủ trương cho UBND huyện Thuận Nam được đầu tư hạ tầng Nghĩa Trang tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong phạm vi 10ha đất sạch bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác 
18/01/2021 
 
 
Tin đã đưa
(19/01)
(18/01)
(14/01)
(13/01)
(11/01)
(11/01)
(08/01)
(06/01)
(06/01)
(05/01)