Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Xây dựng 
27/05/2019 
 

Sáng ngày 22/5/2019, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Xây dựng về thực hiện chính sánh, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc

 

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Thuận cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Trong thời gian qua việc thẩm định trình phê duyệt đã được Sở Xây dựng thực hiện dựa trên cơ sở căn cứ pháp lý, nguyên tắc, trình tự thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tuân thủ theo quy định hiện hành, đặc biệt là việc phối hợp trong quá trình thẩm định, lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến, tổng hợp giải trình ý kiến của tổ chức, cơ quan, cá nhân và cộng đồng dân cư tại khu vực lập quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trần Minh Lực ghi nhận những nổ lực và sự đóng góp của Sở Xây dựng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng đánh giá việc thực hiện các quy hoạch chuyên ngành của Sở trong thời gian qua tác động đến kinh tế- xã hội tỉnh nhà như thế nào và kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Ninh Thuận và Trung ương về những khó khắn, vướng mắc để tìm cách tháo gỡ.


                                                                                                                           HồngChuyên