Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Đảng bộ Sở Xây dựng Sơ kết 05 năm Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
12/04/2021 
 

Chiều ngày 09/4/2021, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Phạm Quốc Vinh – TUV - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Như Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Hồ Ngọc Tiến - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Kiều Tấn Thịnh -  ĐUV - Phó Giám đốc Sở.
         

                                                           Chủ trì Hội nghị

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; cùng tham dự Hội nghị còn có các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

 

         Toàn cảnh Hội nghị

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sở Xây dựng đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp từ đó đã chủ động xây dựng các kế hoạch theo chủ đề từng năm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII); Đảng ủy Sở đã tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết về xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, chi bộ. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ủy Sở đề ra cho cả nhiệm kỳ và từng năm, từng chi bộ, phòng, đơn vị thuộc Sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động lựa chọn đăng ký, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung đảm bảo phù hợp với thực tế.

Công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm rà soát, bổ sung cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm nhiệm vụ theo từng chuyên đề.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cán bộ, Đảng viên và công chức, người lao động; nâng cao ý thức tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới tác phong lề lối làm việc. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Phạm Quốc Vinh – TUV - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được các Chi bộ, phòng, đơn vị trực thuộc xem là nhiệm vụ trọng tâm và phải được triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục trong các đợt sinh hoạt định kỳ của chi, đảng bộ và cơ quan đơn vị, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, TW6, TW7 (khóa XII); đồng chí yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, công chức trong đảng bộ cần đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao và trong thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Kịp thời nhân rộng các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ…

Nhân dịp này Đảng ủy Sở đã khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

                  

Đồng chí Trần Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khen thưởng cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc

 

      Đồng chí Lê Phạm Quốc Vinh – TUV - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắcNVT 
Tin đã đưa