Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - Năm 2020 
02/06/2020 
 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1778/KH-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - Năm 2020. Sáng ngày 01/6/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Sở Xây dựng, lần thứ VII năm 2020 để đánh giá phong trào thi đua yêu nước của đơn vị 5 năm qua và tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới (giai đoạn 2020-2025).

  

Đ/c Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Đại hội

 

Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các các cá nhân điển hình tiên tiến

 

        HồngChuyên