Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chức năng nhiệm vụ 
Chức năng nhiệm vụ 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận được quy định tại Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Tin đã đưa