Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và làm việc tại Sở Xây dựng 
19/02/2020 
 

Sáng ngày 18/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và làm việc tại Sở Xây dựng để nghe báo cáo và chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng năm 2020. Tiếp và làm việc với Chủ tịch tỉnh có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng, các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở cùng lãnh đạo một số Sở, Ban Ngành.

Đ/c Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở. Trong đó đề ra một số chỉ tiêu chính như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Xây dựng 34-35%; tỷ lệ đô thị cấp nước sạch đô thị đạt 98%; phấn đấu hoàn thành khởi công xây dựng 03 khu đô thị mới – khu dân cư mới và trình duyệt 05 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500,…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực và kết quả đạt được của Sở trong thời gian qua, tuy nhiên cần khắc phục một số hạn chế trong năm 2019 để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2020 như: tập trung ưu tiên đồ án quy hoạch phát triển khu vực dải ven biển, quy hoạch phát triển đô thị gắn liền với bảo tồn và phát huy lợi thế của tỉnh; sớm khắc phục các tồn tại liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT; tập trung giải quyết tốt việc cấp nước cho các khu đô thị, khu du lịch; nâng cao nhận thức và tư duy của công chức, viên chức trong việc thực thi trách nhiệm quản lý nhà nước; có chiến lược đi tắt đón đầu trong quy hoạch và phát triển đô thị, tăng cường công tác quản lý nhà đầu tư, nâng cao công cụ quản lý nhà nước, chú trọng phát triển và quản lý tốt thị trường Bất động sản, thực hiện chuyển dịch cơ cấu đầu tư góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

 

HồngChuyên