Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc
Lệ phí: theo quy định của Bộ Xây dựng
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; các phụ lục tính toán kèm theo; các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thông tin liên hệ: 02593.826.223
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước