Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
Lĩnh vực: Nhà ở
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:     

- Đơn đề nghị thuê nhà ở sinh viên.

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

             b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ: 02593.826.223
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước