Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 11 năm 2019 
04/11/2019 
 

Sáng ngày 04/11/2019, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật theo định kỳ tháng 11 năm 2019. Tại buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chánh Văn phòng Sở thông tin đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở một số nội dung chính của: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao; Thông tư số 11/2019/TT-BNV ngày 30/9/2019 của Bộ Nội vụ về Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

 Đ/c Nguyễn Văn Vinh-Chánh Văn phòng Sở thông tin tại buổi sinh hoạt

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

                                                                                     

                                                                                                 HồngChuyên