Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 02/2020 
04/02/2020 
 

Sáng ngày 03/02/2020, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 02/2020. Trong buổi sinh hoạt, Chánh Văn phòng Sở thông tin đến công chức, viên chức và người lao động các nội dung chính trong Thông tư số 11/2019/TT-BNV ngày 30/9/2019 của Bộ Nội vụ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đ/c Chánh Văn phòng tuyên truyền trong buổi sinh hoạt ngày Pháp luật

Thông qua buổi sinh hoạt đồng chí Chánh Văn phòng Sở cũng thông tin tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, cách phòng nhiễm và đề nghị công chức, viên chức và người lao động thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh từ các nguồn thông tin chính thống, tránh chia sẽ các thông tin sai lệch gây hoang mang trong cộng đồng.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

                                                                                                                  HồngChuyên