Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt Ngày Pháp luật theo định kỳ tháng 12/2019 
03/12/2019 
 


Sáng ngày 02/12/2019, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày Pháp luật theo định kỳ tháng 12/2019. Tại buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin sơ lược nội dung Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Đ/c Nguyễn Văn Vinh - Chánh Văn phòng Sở thông tin tại buổi sinh hoạt

 

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, xây dựng Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Được sự chấp thuận của Đảng ủy Sở Xây dựng, Công Đoàn cơ sở Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền Phát động Cuộc vận động “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Đ/c Phan Thụy Phương Đông  - Phó Chánh Văn phòng Sở

 phát động Cuộc vận động tại buổi sinh hoạt

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt


                                                                                                             HồngChuyên