Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Bộ Xây dựng nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương của APG 
05/06/2019 
 

Ngày 31/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương của APG (Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống rửa tiền chủ trì. Dự buổi đào tạo có Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Ngọc, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống rửa tiền chủ trì buổi đào tạo

Phát biểu tại buổi đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản và cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương APG nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố cho học viên là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, đại diện các công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản, các cá nhân, tổ chức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thanh tra Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Trình bày bài giảng “Tổng quan về rửa tiền và pháp luật về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố”, Cục trưởng Nguyễn Văn Ngọc cho biết, tác hại của rửa tiền là làm gia tăng tội phạm và tham nhũng, giảm uy tín và đầu tư nước ngoài, làm suy yếu các định chế tài chính của quốc gia và làm tổn thương khu vực tư nhân và nền kinh tế đất nước.

Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền Nguyễn Văn Ngọc tại buổi đào tạo

Cục trưởng Nguyễn Văn Ngọc nêu lên sự giống, khác nhau giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo đó, sự giống nhau của 2 loại tội phạm này là ở những thủ đoạn được sử dụng và đều là hành vi bất hợp pháp. Trong khi đó, chúng khác nhau về động cơ, nguồn gốc tiền và tài sản, khối lượng giao dịch, lĩnh vực bị lạm dụng, hướng đích đến của tiền.

Về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, Cục trưởng Nguyễn Văn Ngọc trích dẫn nội dung Mục 1, Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó nêu rõ: Đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch sau đây: Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.

Bên cạnh đó, đối tượng báo cáo phải kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải lập báo cáo về giao dịch đáng ngờ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có thể từ chối giao dịch đó.

Tham dự buổi đào tạo, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Cục Phòng, chống rửa tiền trình bày những nội dung đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam năm 2019 và cho biết, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ rửa tiền cao, mức độ dễ bị tổn thương về rửa tiền là trung bình, mức độ rủi ro rửa tiền là trung bình cao.


Theo thông tin Bộ Xây dựng