Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội  (29/06/2021)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; khẳng định mỗi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp, tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước; Đảng và Nhân dân trân trọng ghi nhận và mong tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng cho mọi người noi theo và cùng tiến bộ


Giới thiệu tác phẩm ” Hồ Chí Minh tên người sáng mãi”  (09/09/2020)
  Nội dung tác phẩm giới thiệu với bạn đọc những mẩu truyện về Bác Hồ đọc,  viết sách và làm cách mệnh.
“DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” TRONG TRÁI TIM TÔI  (03/09/2020)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Người đã, đang và sẽ mãi mãi là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, là sự chỉ dẫn quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và vạch ra những phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Thực tế đã minh chứng. Chính vì thế, Di chúc Hồ Chí Minh trở thành một văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ Quốc đến hơi thở cuối cùng. “Hồ Chí Minh muôn năm” đã sống mãi trong tâm hồn trí tuệ dân tộc Việt Nam và sự trân trọng, kính phục của nhân dân thế giới.

Hồ Chí Minh – Một huyền thoại  (03/09/2020)

Cả anh và em hôm nay,

Đều may mắn được sinh ra trong hạnh phúc

Không chứng kiến cảnh thê lương, thảm khốc

Suốt một thời kỳ ta mất dân chủ, tự do

Mãi mãi và mãi mãi, chúng mình không hiểu hết

Những nỗi lòng người trong cuộc đã hy sinh.

Học Bác để tự soi, tự sửa mình  (31/08/2020)
Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Mỗi ngày một cuốn sách: "Bác Hồ với văn nghệ sĩ"  (31/08/2020)
Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương, quý mến, trân trọng với các thế hệ văn nghệ sĩ. Và đối với các thế hệ văn nghệ sĩ, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là "kim chỉ nam" hành động, là tấm gương sáng ngời để noi theo, học hỏi. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác mãi là nguồn cảm hứng bất tận, khơi nguồn sáng tạo cho hoạt động văn hóa nghệ thuật.