Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Những điểm mới trong Nghị định 40/2021/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú  (15/06/2021)
Ngày 30/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ ưu tú” (NSƯT). So với Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, Nghị định số 40/2021/NĐ-CP có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ sĩ lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT.
Luật Thư Viện  (30/06/2020)
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ và nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ  (16/06/2020)
Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm  (15/06/2020)
Ngày 17/07/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch ban hành Thông tư ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. Ban hành kèm theo Thông tư này gồm 02 (hai) danh mục: Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện; Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.