Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
MỤC VĂN BẢN DỰ THẢO ĐỀ NGHỊ QUÝ SỞ, NGÀNH GÓP Ý KIẾN  (27/11/2018)
Ngày 06/12/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1356/SVHTTDL-BQL về việc xin ý kiến góp ý Đề án tổ chức - Thể lệ cuộc thi và Quy chế làm việc của Hội đồng nghệ thuật sáng tác mẫu Nhóm tượng Bác Hồ và các dân tộc anh em Ninh Thuận đoàn kết được trưng bày tại Nhà Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.