Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức 
15/09/2020 
 

Ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, nhằm tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến rõ nét, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối chú trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa phương để có biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật…

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nội dung Chỉ thị: CTUB20_signed.pdf                                                                  
 

 Nguyễn Thị Lan
 
Tin đã đưa
(23/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/07)
(21/06)
(16/03)
(19/11)
(25/09)