Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Thể thao
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ban hành 02 Đề án Thể thao thành tích cao  
09/12/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Đề án:

1. Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

 2. Đề án phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến 2030

Quyết định 1816 .pdf

Quyết định 1817.pdf

Nguồn: NV.Thanh - Phòng QLTTDL

Quản trị