Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
30/09/2019 
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại lớp tập huấn.

Cải cách hành chính là Một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước. Là trọng tâm của công việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, thống nhất, có đủ quyền lực, năng lực… 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về công tác cải cách hành chính, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn coi công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính, cải cách thủ tục hành chính nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực và đáng khích lệ, cụ thể như: Hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch liên tục được hoàn thiện.

Cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Ngành và các địa phương trong cả nước. 

Bộ máy tổ chức của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn tinh gọn hơn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, thăng hạng và nâng ngạch, sử dụng biên chế, lao động của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định. Công tác cán bộ thực hiện đúng kế hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận và điều động cán bộ được thực hiện đúng quy trình thủ tục trên cơ sở tiêu chuẩn, tín nhiệm của đồng nghiệp và lãnh đạo tạo được sự đồng thuận cao.

Từng bước nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch tài chính và cải cách hành chính tại Bộ VHTTDL - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc Bộ VHTTDL 

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, Bộ đã hoàn thành liên thông 4 cấp hành chính với Chính phủ, đảm bảo 100% văn bản xử lý trên môi trường mạng. Hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh với những kết quả đạt được thì Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, công tác cải cách hành chính của Bộ thời gian qua vẫn còn không ít hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và mục tiêu chung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP đặt ra.

Chính vì vậy, Bộ trưởng mong muốn với những nội dung được phổ biến sẽ được các lãnh đạo, công chức chuyên trách của các đơn vị tích cực triển khai vào công việc liên quan. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình./.

 

Quản trị 
Tin đã đưa
(19/11)
(25/09)
(15/09)
(23/04)
(14/04)
(16/03)
(02/02)
(02/01)
(30/12)
(21/11)