Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Triển khai công văn số 2031/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Nghị định 52/2020/NĐ-CP 
11/06/2020 
 
Ngày 09 tháng 06 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2031/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Để kịp thời triển khai hiệu quả Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/04/2020 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Yêu cầu các Sở, ngành và UBND huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/04/2020 của Chính phủ đối với các nhiệm vụ, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật.

2. Giao Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trên cơ sở các điều kiện xác định địa điểm, điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án sân gôn, tiến hành rà soát kỹ quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan để đề xuất các khu vực đủ điều kiện để phát triển sân gôn, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tiếp theo, làm cơ sở để điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

Xem chi tiết Công văn số 2031/UBND-VXNV: CVUB2031_signed (1).pdf