Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 
26/12/2020 
 

Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021 theo Công văn số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 7/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 4366/UBND-VXNV về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý công tác lễ hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính Phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; hướng dẫn cấp phép, quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo quy mô, thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức tổ chức các nghi lễ, thành phần và số lượng tham dự lễ hội phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.


Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan hữu quan thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; căn cứ tình hình thực tế, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức các lễ hội quy mô cấp tỉnh theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Lan