Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2019 cụm thi đua ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Nam Bộ 
28/11/2019 
 

Ngày 25/11/2019, tại thành phố Phan Thiết – Bình Thuận,  Cụm thi đua ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Đông Nam Bộ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận làm Trưởng khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Kiều Linh - Cục trưởng Cục công tác phía Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07 tỉnh miền Đông Nam Bộ: Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và Bình Thuận.

Trong năm 2019, với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã nỗ lực triển khai phong trào thi đua; góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND của từng tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch. Nổi bật, Cụm thi đua đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua đầu năm 2019 giữa các đơn vị trong Cụm và chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, như: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… gắn với chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt việc bảo vệ di tích với nhiều danh thắng được quan tâm; phát huy lợi thế để phát triển nhiều môn thể thao thế mạnh; hoạt động du lịch có bước tăng trưởng khá, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược với nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; công tác xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh, có nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn…


Trong hội nghị, một số hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng được Cụm nêu ra đó là: Phong trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, chưa được duy trì thường xuyên; việc triển khai nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới còn hạn chế…

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, toàn Cụm phấn đấu tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong toàn ngành về vị trí quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiếp tục triển khai Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành… Đ/c Nguyễn Đức Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận trong vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ; tuy trong điều kiện từng tỉnh có những đặc thù, điều kiện khác nhau nhưng Cụm trưởng đã phát huy vai trò, trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao nhằm thực hiện tốt các tiêu chí thi đua và những nội dung ký kết giao ước từ đầu năm, đưa phong trào thi đua của Cụm không ngừng phát triển và sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch ngày càng ổn định. Theo đó, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn từng thành viên trong Cụm thi đua sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; tạo đà bước vào năm 2020 với khi thế quyết tâm cao nhất; thực hiện tốt vai trò tham mưu quản lý nhà nước, tổ chức thành công các sự kiện, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, phục vụ Đại hội Đảng bộ của địa phương mình đạt kết quả cao nhất.


Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020.


Về bình bầu thi đua, khen thưởng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vinh dự cùng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh Tây Ninh được Cụm thi đua thống nhất đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Hội nghị cũng đã bình chọn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020.


Đoàn Minh Đạt