Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Tổ chức trưng bày sách chuyên đề chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh và phục vụ “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 
04/10/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SVHTTDL ngày 25/62020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 3485/KH-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 15/10/2020, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày giới sách chuyên sách đề chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và phục vụ “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

Tại đây, đã trưng bày hàng trăm bản sách với nhiều nội dung phong phú, giới thiệu chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận qua các thời kỳ lịch sử, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Ninh Thuận, ca ngợi quê hương đất nước, con người Ninh Thuận, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và sách phục vụ nhu cầu học tập cho học sinh, sinh viên. Đây là một hoạt động thiết thực của Thư viện tỉnh Ninh Thuận góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên về vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và quê hương Ninh Thuận nói riêng, đồng thời thấy rõ được tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời với sự hoàn thiện cá nhân.

Ngoài trưng bày sách chuyên đề, còn diễn ra các hoạt động phục vụ khác như: Tặng thẻ thư viện miễn phí cho các em học sinh đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2019 - 2020; Tổ chức chương trình “Thử tài hiểu biết của bạn về Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận từ Đại hội VIII đến Đại hội XIII”; Cuộc thi trắc nghiệm trên máy tính thông qua Trang web của Thư viện tỉnh có chủ đề “Tìm hiểu về sách và thư viện”.

Đây là hoạt động thiết thực của Thư viện tỉnh nhằm góp phần cùng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch đa dạng, phong phú và sôi nổi trên địa bàn tỉnh để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cụ thể hóa nội dung của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020, hướng đến một xã hội học tập và nâng cao nhận thức trong việc học tập suốt của người dân.

Nguyễn Thanh Hà