Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Thư viện tỉnh Ninh Thuận với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
10/11/2020 
 

Thư viện tỉnh Ninh Thuận là thư viện trung tâm của tỉnh, là nơi tàng trữ các loại tài liệu xuất bản trong và ngoài nước, các loại tài liệu xuất bản của địa phương. Cũng như các thư viện tỉnh thành khác trên cả nước, Thư viện tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm dùng sách, báo, tài liệu để tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến những kiến thức về chính trị - xã hội, khoa học - kỹ thuật, văn học - nghệ thuật, kỹ năng sống,... phục vụ cho việc phát huy truyền thống, đáp ứng đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh nói riêng, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của cả nước nói chung. Với chức năng, nhiệm vụ của mình trong suốt chặng đường gần 30 năm qua, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ tỉnh đến cơ sở.

Trước tiên phải nói đến công tác bổ sung vốn tài liệu: Hiện nay trong nguồn lực thông tin của mình, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã có đủ điều kiện để phục vụ bạn đọc tìm hiểu về các chính sách, pháp luật của Nhà nước ta . Ngoài hàng ngàn bản sách, báo, tạp chí hiện có về mảng đề tài Nhà nước và Pháp luật đang phục vụ tại các kho, phòng của Thư viện tỉnh ra còn có nhiều nguồn lực thông tin khác như đĩa CD – Rom, DVD, phần mềm Thư viện pháp luật và các loại hình thông tin khác. Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chỉ đạo cán bộ làm công tác bổ sung theo dõi chặt chẽ các luật mới được Quốc hội ban hành, các luật sửa đổi được Quốc hội thông qua nhằm bổ sung về kho thư viện một bộ sưu tập về các bộ luật, các văn bản dưới luật  một cách tương đối đầy đủ và toàn diện phục vụ nhu cầu bạn đọc. Để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở những năm gần đây, kho luân chuyển của thư viện tỉnh cũng đã chú trọng mảng sách phục vụ chuyên đề này. Hàng trăm bản sách về các luật mới ban hành được bổ sung về kho luân chuyển  để phục vụ cho những đơn vị lực lượng vũ trang, xã, phường mượn dưới hình thức tập trung về phục vụ tại đơn vị cơ sở. Việc thường xuyên luân chuyển sách. báo đến 38 “tủ sách hướng thiện” phục vụ phạm nhân thuộc đơn vị Trại Giam Sông Cái cũng như phối hợp tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 cho phạm nhân cũng là minh chứng để thể hiện vai trò của mình đối với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Việc xây dựng phong trào đọc sách trong trại giam đã góp phần định hướng tư tưởng, tình cảm, giáo dục ý thức pháp luật cho phạm nhân trở thành người có ích khi trở lại cộng đồng.

Sau đó phải nói đến công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện. Trong những năm qua ngoài việc phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật bình thường của bạn đọc thì Thư viện tỉnh Ninh Thuận cũng đã tổ chức tuyên truyền, phục vụ tốt các cuộc thi tìm hiểu luật do các tổ chức, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương cũng như địa phương tổ chức. Đặc biệt là các cuộc thi tìm hiểu Luật lao động, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo hiểm, Luật bình đẳng giới,… đã phục vụ hàng nghìn lượt bạn đọc với hàng chục nghìn lượt tài liệu.

Ngoài ra Thư viẹn Tỉnh còn biên soạn các tập thông tin chuyên đề về Luật an toàn giao thông, các đề cương tuyên truyền phục vụ các cuộc thi tìm hiểu luật; xây dựng trên trang Web Thư viện tỉnh các thông tin chuyên đề phục vụ bạn đọc tìm hiểu các văn bản pháp qui,… đặc biệt là việc tuyên truyền dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi. Bằng nhiều hình thức thông tin tuyên truyền, trưng bày trực quan tại các phòng phục vụ bạn đọc, các bảng tuyên truyền tại Thư viện tỉnh, trên trang web,…Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã góp phần tuyên truyền, phổ biến dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi tới đông đảo bạn đọc đồng thời tổ chức cho bạn đọc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hiện nay vấn đề chủ quyền biển đảo đang là vấn đề thời sự nóng bỏng ở nhiều quốc gia có biển trong đó có Việt Nam. Việc tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cũng như các Luật biển của Việt Nam và quốc tế cũng đã và đang được Thư viện tỉnh Ninh Thuận quan tâm và chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức như : Trung bày, giới thiệu tài liệu về chủ quyền biển đảo, biên soạn tập thông tin thư mục chuyên đề về biển, đảo Việt Nam, cập nhật trên trang Web Thư viện tỉnh và thông tin trực quan về chuyên đề biển, đảo Việt Nam,…Ngoài ra thư viện tỉnh còn chú ý tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đối tượng bạn đọc thiếu nhi dưới hình thức thi trắc nghiệm, vẽ tranh, sinh hoạt theo chủ đề,.. về quyền trẻ em, Luật an toàn giao thông đường bộ, phòng chống xâm hại trẻ em, chủ quyền biển đảo,...

Không những chỉ quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo bạn đọc mà Thư viện Tỉnh còn quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị. Hàng tháng Thư viện đều tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam. Do vậy mà các chính sách, pháp luật mới được cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nắm bắt rất kịp thời, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức và người lao động. Kết quả trong những năm qua đơn vị không có cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động vị phạm pháp luật.

Có thể nói hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật ở Thư viện tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua đã góp phần đáng kể vào việc giúp bạn đọc am hiểu về pháp luật của Việt Nam cũng như một số luật pháp của các nước trên thế giới, từ đó nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật trong đông đảo bạn đọc từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2013, tỉnh Ninh Thuận là một trong 16 tỉnh trong cả nước được triển khai tiếp nhận dự án “ Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam”  (Dự án BMGF – VN Bước 2 – Giai đoạn II) do quỹ Bill and Meinda Gates ( Hoa Kỳ ) tài trợ không hoàn lại. Hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Ninh thuận với 13 điểm được hưởng lợi dự án, cùng với 15 điểm Bưu điện – Văn hóa xã sẽ góp phần tích cực hơn trong công tác phục vụ bạn đọc, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng thành công mô hình nông thôn mới của tỉnh nhà. Qua bài viết này, Thư viện tỉnh Ninh Thuận cũng rất mong muốn được các cơ quan, ban ngành ở địa phương nhất là Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phối hợp triển khai  các hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật như: cung cấp tài liệu tuyên truyền, phối hợp tổ chức, triển khai các cuộc thi viết, thi tuyên truyền miệng về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về những vấn đề pháp luật mà được nhiều người quan tâm,… giúp mọi người dân trong tỉnh nói chung và bạn đọc của Thư viện tỉnh Ninh Thuận nói riêng  am hiểu được những kiến thức cơ bản nhất của pháp luật để áp dụng vào cuộc sống trong cộng đồng, khu dân cư và trong phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

                                                                

    Phạm Thị Thơm