Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Thư viện tỉnh Ninh Thuận triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021. 
30/09/2021 
 
 

        Thực hiện Công văn số 1702/SVHTTDL- QLVHGĐ ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, đồng thời thực hiện Kế hoạch triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Thư viện tỉnh năm 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 27/9/2021, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 207 /KH -TVT về việc triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.

  Chủ đề được Thư viện tỉnh chọn để tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm nay là “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

          Kế hoạch được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư nhất là lực lượng đoàn viên, thanh nhiên, học sinh, sinh viên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; Tạo phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành thư viện đối với việc học tập suốt đời trong các thư viện thông qua việc tuyên truyền giới thiệu trang Web. TVT và phần mềm thư viện điện tử mà thư viện mới được đầu tư nhằm khai thác hiệu quả trang Web (thuvienninhthuan.vn) và CSDL. Tài nguyên số của Thưviện tỉnh;Thông qua các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, tiếp cận với các nền tảng công nghệ đa dạng hóa các hình thức học tập suốt đời trong các thư viện, qua mô hình phục vụ mới đó là hình thức phục vụ trực tuyến, đáp ứng nhu cầu phục vụ thông tin học tập, cập nhật kiến thức của người dân, phù hợp với điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng thời bắt kịp với xu hướng phát triển của thư viện thời đại 4.0.

          Năm nay do tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Thuận nhất là địa bàn Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Phước đang còn phải thực hiện nghiêm ngặt các hình thức giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, nên các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 được thư viện tỉnh tổ chức chủ yếu dưới hình thức trực tuyến.

          Theo Kế hoạch thì các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 do Thư viện tỉnh triển khai tập trung chủ yếu vào 3 nội dung chủ yếu:

          Một là tổ chức biện soạn thư mục giới thiệu sách trực tuyến và triển lãm sách online;

          Hai là tổ chức cuộc thi viết và vẽ gửi lời tri ân đến những chiến sỹ tuyến đầu chống dịch covid – 19;

  Ba là Chương trình tìm hiểu “Chất độc Da cam/Dioxin ở Việt Nam” có thưởng.

Các hoạt động sẽ được diễn ra từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021. Thư viện tỉnh Ninh Thuận rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư nhất là lực lượng đoàn viên, thanh nhiên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

                                                                               Phạm Thị Thơm