Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Thư viện tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và hoàn thành xử lý kỹ thuật 4.490 bản sách do quỹ thiện tâm tài trợ Thuộc dự án “xe thư viện đa phương tiện lưu động” 
08/10/2019 
 

       Hiện nay toàn bộ số sách do Quỹ Thiện Tâm tài trợ đã được Thư viện tỉnh Ninh Thuận hoàn thành công tác xử lý nghiệp vụ, chuẩn bị chờ tiếp nhận xe ô tô thư viện lưu động sẽ khởi hành đi phục vụ nhân dân trên toàn tỉnh đặc biệt các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

           Được sự quan tâm của Bộ VHTT&DL, Vụ Thư viện, tháng 6/2019, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận được 889 tên/ 4490 bản sách trị giá 232.407.500 đồng (Hai trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, năm trăm đồng), do Quỹ Thiện Tâm tài trợ, thuộc dự án “Xe thư viện đa phương tiện lưu động”. Dự án này được Vụ Thư viện – Bộ VHTT&DL bắt đầu triển khai từ cuối năm 2015, đầu năm 2016 với sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup. Sách do nhà xuất bản Kim đồng cung cấp có nội dung đa dạng, phong phú với nguồn tri thức dồi dào về mọi lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, lịch sử, địa lý... phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc nhất là sách phục vụ đối tượng bạn đọc thiếu nhi. Nguồn sách do Quỹ Thiện Tâm tài trợ lần này rất có giá trị về mặt nội dung, đẹp về hình thức, chất lượng giấy in rất tốt phù hợp với  việc phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa của địa phương. 

          Hiện nay toàn bộ số sách do Quỹ Thiện Tâm tài trợ đã được Thư viện tỉnh Ninh Thuận hoàn thành công tác xử lý nghiệp vụ, chuẩn bị chờ tiếp nhận xe ô tô thư viện lưu động sẽ khởi hành đi phục vụ nhân dân trên toàn tỉnh đặc biệt các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Trong  điều kiện của Thư viện tỉnh Ninh Thuận như hiện nay, nguồn kinh phí bổ sung sách còn hạn hẹp, vốn tài liệu của thư viện tỉnh chưa nhiều thì nguồn sách này của Dự án đã góp phần làm tăng vốn tài liệu, nhất là vốn tài liệu của kho lưu động Thư viện Tỉnh, giúp thư viện có thêm nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc ở thư viện cơ sở. Đây cũng là nguồn sách bổ sung để góp phần cố gắng hoàn thành chỉ tiêu bản sách/ người dân mà Kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đề ra.

          Trong những năm qua Vụ Thư viện đã luôn nỗ lực hết mình để tìm các nhà tài trợ cho việc phát triển văn hóa đọc của các địa phương trong cả nước. Quỹ Thiện Tâm là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Dự án “xe thư viện đa phương tiện lưu động” lần này. Hy vọng sau khi nhận xe, thư viện tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục nhận được các nguồn tài trợ về sách, về phương tiện phục vụ đa phương tiện, về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lưu động của quỹ Thiện Tâm và nhiều nhà hảo tâm khác. Thư viện tỉnh Ninh Thuận cũng xin hứa sẽ hết mình đem tri thức đến với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa để xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại địa phương nhằm góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở tỉnh nhà. Thực hiện có hiệu quả chủ trương đưa văn hóa về cơ sở của Đảng và Nhà nước ta, kéo gần khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phạm Thị Thơm TVT

Quản trị