Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Thư viện tỉnh Ninh Thuận tham dự Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 430 
03/11/2020 
Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen cho các Thư viện tỉnh: Ninh Thuận, Trà Vinh, Bình Phước.

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã tham dự Hội nghị Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hà Nội.

Về dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL); Vụ Bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ TT&TT); đại diện một số Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc hai Bộ; lãnh đạo một số Sở VHTTDL/VHTT, Sở Thông tin và Truyền thông; các thư viện công cộng cấp tỉnh, Bưu điện tỉnh, một số Bưu điện huyện, Bưu điện xã; các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Đồng chủ trì Hội nghị là bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và ông Phạm Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội nghị đã tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT giai đoạn từ 2013 - 2020, những kết quả đã đạt được cùng khó khăn, vướng mắc, tồn tại; Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các đơn vị triển khai, Ban tổ chức sẽ tiếp tục xác định phương hướng, nội dung Chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, Thư viện Ninh Thuận đã có bài phát biểu tham luận về kết quả triển khai Chương trình phối hợp 430 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - thực trạng và giải pháp. Qua bài phát biểu tham luận này, ngoài việc đánh giá thực trạng kết quả thực hiện Chương trình phối hợp 430 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nhằm tiếp tục triển khai tốt Chương trình trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Ninh Thuận còn gửi tới Hội nghị một thông điệp về cách nhìn nhận đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Chỉ khi lãnh đạo các cấp có cách nhìn đúng đắn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã thì mới đưa ra được các giải pháp lãnh đạo hiệu quả. Trên thực tế hiện nay các điểm Bưu điện - Văn hóa xã phần lớn mới tập trung vào mảng phục vụ các dịch vụ bưu chính, áp lực doanh thu còn khá phổ biến, mảng dịch vụ phục vụ văn hóa chưa được chú trọng thậm chí còn được cho là công việc phụ làm cũng được mà không làm cũng không sao. Đây chính là điểm hạn chế lớn nhất mà các điểm Bưu điện - Văn hóa xã thời gian qua hoạt động chưa thật sự hiệu quả. Cần phải coi nhiệm vụ phục vụ các dịch vụ bưu chính và phục vụ các dịch vụ văn hóa là ngang nhau, không được coi bên nào hơn bên nào, những điểm Bưu điện - Văn hóa xã nào đạt doanh thu tốt mà mảng phục vụ các dịch vụ văn hóa không đảm bảo thì coi như điểm đó chưa hoàn thành nhiệm vụ. Có như vậy thì các điểm Bưu điện - Văn hóa xã mới đi đúng hưởng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra là: phát triển các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin văn hóa và giải trí của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thân của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thiết thực phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Cũng trong bài phát biểu này, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã đề xuất với các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo các địa phương cần dành một phần kinh phí nhất định để triển khai Chương trình 430 tại địa phương như: kinh phí trả lương cho nhân viên điểm Bưu diện - Văn hóa xã đảm bảo cuộc sống tối thiểu, yên tâm công tác, đảm đương phục vụ tốt cả dịch vụ bưu chính và dịch vụ văn hóa; có kinh phí bổ sung nguồn lực thông tin cho các diểm Bưu điện - Văn hóa xã ( ngoài nguồn sách, báo luân chuyển từ các thư viện tỉnh, thư viện huyện về); tăng kinh phí bổ sung nguồn lực thông tin cho kho sách lưu động của Thư viện Tỉnh; định kỳ các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương cần tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã; có chế độ khen thưởng đối với các điểm Bưu điện - Văn hóa xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm ( triển khai tốt các dịch vụ phục vụ bưu chính và dịch vụ phục vụ văn hóa); tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên các điểm  Bưu điện - Văn hóa xã đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao;...

Tại Hội nghị này Thư viện tỉnh Ninh Thuận là một trong 3 Thư viện Tỉnh trên toàn quốc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen về thành tích triển khai tốt Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa phương giai đoạn 2013 - 2020.


 Phạm Thị Thơm