Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của luật du lịch 
17/06/2020 
 

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.

Xem chi tiết nội dung Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL: 13_2019_TT-BVHTTDL_429466.pdf