Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 
15/06/2020 
 
Ngày 17/07/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch ban hành Thông tư ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. Ban hành kèm theo Thông tư này gồm 02 (hai) danh mục: Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện; Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

I. Hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện.

1. Tập luyện, thi đấu leo núi nhân tạo (thuộc môn thể thao: Leo núi thể thao);

2. Tập luyện, thi đấu Trượt băng (thuộc môn thể thao: Trượt băng);

3. Tập luyện, thi đấu Đua ngựa (thuộc môn thể thao: Đua ngựa);

4. Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao (thuộc môn thể thao: Đấu kiếm thể thao);

5. Tập luyện, thi đấu Bắn súng (thuộc môn thể thao: Bắn súng thể thao);

6. Tập luyện, thi đấu Bắn cung (thuộc môn thể thao: Bắn cung);

7. Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ (thuộc môn thể thao: thể dục dụng cụ);

8. Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới có lò xo), (thuộc môn thể thao: thể dục nhào lộn);

9. Tập luyện, thi đấu Đua thuyền (thuộc môn thể thao: Đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống);

II. Hoạt động thể thao mạo hiểm.

1. Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ và Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ (thuộc môn thể thao: Dù lượn);

2. Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ và Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ (thuộc môn thể thao: Diều bay);

3. Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên (thuộc môn thể thao: Leo núi thể thao);

4. Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí (thuộc môn thể thao: Lặn biển thể thao giải trí);

5. Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển (thuộc môn thể thao: Mô tô nước trên biển);

6. Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình (thuộc môn thể thao: Ô tô thể thao địa hình);

7. Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao (thuộc môn thể thao: Mô tô thể thao);

8. Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình (thuộc môn thể thao: Xe đạp thể thao).

Xem nội dung chi tiết: 04-BVHTTDL.signed.pdf