Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Thông báo danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu du lịch hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” 
02/06/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động “Chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và Kế hoạch số 1831/KH-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, Ngày 26/5/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã có Công văn số 647/SVHTTDL-QLTTDL về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký tham gia Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Đến ngày 01/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã nhận được bản đăng ký tham gia Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách và chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu du lịch của các đơn vị để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết.

Danh sách Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu du lịch:

DANH SACH (02.06.2020_08h00p30)_signed.pdf