Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
24/04/2020 
 

Ngày 24/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo 20/TB-SVHTTDL danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá Chương trình hành động như sau:

1. Đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý thể thao và du lịch, phụ trách công tác du lịch:

- Bà Phan Thị Vi, sinh ngày 06/02/1984, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

2. Đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật:

- Ông Đinh Xuân Hương, sinh ngày 20/3/1968, Phụ trách Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa.

3. Đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, phụ trách công tác tổ chức thi đấu:

- Ông Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 24/9/1965, Chuyên viên Thanh tra Sở, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các công chức, viên chức có tên trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung về đánh giá Chương trình hành động đối với các chức danh tương ứng theo các Kế hoạch: số 96/KH-SVHTTDL ngày 30/7/2019, số 36/KH-SVHTTDL ngày 13/3/2020, số 45/KH-SVHTTDL ngày 24/3/2020; gửi Chương trình hành động cho Thư ký Hội đồng đánh giá trước ngày 12/5/2020 (in sao đủ cho số lượng thành viên Hội đồng) để chuẩn bị tổ chức Hội đồng đánh giá. Thời gian tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động dự kiến ngày 17 và 18/5/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)./.

Nội dung Thông báo: TB So 20 .pdf