Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Thông báo Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận 
20/03/2020 
 
 Ngày 20/3/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 10/TB-SVHTTDL về việc đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận,
Các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá Chương trình hành động để xem xét, bổ nhiệm chức danh: Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký đánh giá và các thông tin về đánh giá: Được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL ngày 19/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận – đã gửi đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố và niêm yết tại đơn vị.

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá:

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá: Kể từ ngày 20/3/2020 đến ngày 06/4/2020.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Thời gian và địa điểm đánh giá: Dự kiến ngày 04/5/2020 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ nội dung Thông báo này, đề nghị các phòng, đơn vị, công chức viên chức kịp thời phản ánh về Sở (thông qua Văn phòng Sở) để được hướng dẫn./.  

Nội dung: Thong bao so 10_signed.pdf

Quản trị