Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Tăng cường thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
28/02/2021 
 

Ngày 25/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt và kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh; chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021; tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương tập trung xử lý công việc, giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến; đồng thời phải luôn sát cánh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng và hùng cường; xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững.

Giao trách nhiệm cho Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19) chủ trì, phối hợp cùng các ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tiếp tục ưu tiên cao cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng nguồn lực, phương án ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Rà soát tất cả các khâu để chủ động phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm, phát sinh các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tối đa hoặc dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người để giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của tỉnh.

Hằng Nga

 
Tin đã đưa