Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÉT “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” 
29/10/2019 
 

      Ngày 25/10/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-SVHTTDL về triển khai Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

          Theo đó, tác giả thuộc tỉnh Ninh Thuận có những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật đạt tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ, tiến hành làm 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh. Nội dung hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ. Trường hợp tác giả đã mất thì người đại diện hợp pháp của tác giả đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” theo quy định.

Thời gian Hội đồng cấp cơ sở (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật chậm nhất là ngày 31/7/2020. Mọi thông tin liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 đề nghị cá nhân liên hệ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số điện thoại 0259.3836914)./.

                                                                 Người viết: Dương Thị Thanh Tâm

 

 KH triển khai Quyết định số 3426 của Bộ VHTTDL về xét tặng Giải thưởng HCM, giải thuong NN (25.10.2019_08h21p47)_signed.pdf

Ghi chú: Đính kèm flie Kế hoạch 132/KH-SVHTTDL

Quản trị