Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Thực hiện một số quy định về cấp thẻ, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch 
23/04/2020 
 

Thực hiện Luật Du lịch; Công văn số 244/TCDL-LH ngày 21/3/2020 của Tổng cục Du lịch về việc quản lý thẻ hướng dẫn viên,

Ngày 23/4/2020 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 18/TB-SVHTTDL về việc thực hiện một số qui định về cấp thẻ, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; sử dụng Cổng thông tin điện tử hướng dẫn viên du lịch như sau:

1. Đối với việc cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa:

-  Mỗi công dân chỉ được cấp một mã số thẻ hướng dẫn viên du lịch cùng loại (quốc tế hoặc nội địa) và không thay đổi trong trường hợp đổi hoặc cấp lại thẻ.

- Trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn sử dụng, nếu có nhu cầu tiếp tục hành nghề thì được đổi thẻ theo quy định tại Điều 62 Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch; không được cấp thẻ mới.

- Trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn sử dụng nhưng thẻ bị mất hoặc hư hỏng thì được cấp lại thẻ theo quy định tại Điều 63 Luật Du lịch.

- Trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch đã hết hạn sử dụng và đã bị mất thẻ, không đáp ứng hồ sơ cấp đổi thẻ thì hướng dẫn viên du lịch làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ mới và được cấp số thẻ mới, số thẻ cũ sẽ bị khóa; hướng dẫn viên du lịch không dùng lại số thẻ đã bị khóa.

- Đối với trường hợp một người có 2 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa còn thời hạn sử dụng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thu hồi thẻ cấp trùng (thẻ thứ 2) trước ngày 30/4. Nếu hướng dẫn viên du lịch có nguyện vọng giữ lại thẻ cấp sau (thẻ thứ 2) thì nộp đơn đề nghị thu hồi thẻ thứ nhất và giữ lại thẻ thứ 2 gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận để được xem xét, giải quyết.

          2. Đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

- Công dân được quyền đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm tại 63 tỉnh/thành phố. Mã số thẻ không thay đổi trong trường hợp cấp lại thẻ.

- Trường hợp công dân đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm tại một tỉnh/thành phố, đạt yêu cầu kỳ kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm du lịch khác cùng tỉnh/thành phố thì được cấp lại thẻ bổ sung tên khu/điểm du lịch mới trên thẻ theo quy định tại Điều 63 Luật Du lịch.

3. Sử dụng Cổng thông tin điện tử hướng dẫn viên du lịch

Thực hiện chủ trương phát triển chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính công của Nhà nước, Tổng cục Du lịch đã xây dựng và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử hướng dẫn viên du lịch (http://huongdanvien.vn/), hiện nay Cổng thông tin được bổ sung tính năng rất hữu dụng đó là: Cho phép hướng dẫn viên đăng ký tham gia hệ thống, tra cứu thông tin cá nhân, khai báo thông tin về điều kiện hành nghề (tổ chức xã hội nghề nghiệp mà hướng dẫn viên đã tham gia, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành/cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên du lịch mà hướng dẫn viên là thành viên). Các thông tin này sẽ được hiển thị khi quét mã QR của hướng dẫn viên./.

Lê Vi

 
Tin đã đưa
(01/09)
(17/08)
(31/07)
(12/06)
(03/06)
(02/06)
(12/05)
(06/05)
(24/04)
(24/04)