Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng ban chuyên môn
Phòng ban chuyên môn
THANH TRA SỞ 
02/04/2019 
 
ĐIỆN THOẠI: 0259.3835328


   Chánh Thanh tra
Ông: Tạ Duy Ánh 

Điện Thoại: 0259.3835328 - 0908020274
Địa chỉ Email: duyanh@ninhthuan.gov.vn 

Thanh Tra Viên
Ông: Lê Lương Dự

Điện thoại: 0259.3835328 - 0919630449
Địa chỉ Email: luongdu@ninhthuan.gov.vn

 
Thanh Tra Viên
Nguyễn Thị Lan

Điện thoại: 0259.3835328 - 0937895298
Địa chỉ Email: nguyenthilan@ninhthuan.gov.vn

   Chuyên viên
Phạm Thị Ngọc Hiển
Điện thoại: 0968308841


Quản trị