Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Sự kiện thảm sát Nhân dân làng Thạnh Đức năm 1947 được xếp hạng là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh 
31/05/2020 
 

Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc xếp hạng Sự kiện thảm sát Nhân dân làng Thạnh Đức, năm 1947Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.Di tích tọa lạc trong khu dân cư thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị của Di tích theo qui định của Luật Di sản. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong khu vực Di tích đã khoanh vùng để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp. Trong trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở Di tích vào mục đích khác phải được phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sự kiện thảm sát Nhân dân làng Thạnh Đức diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 1947 (Ất Hợi). Trong sự kiện này, thực dân Pháp đã thảm sát tập thể, giết chết 94 người dân, đốt cháy 42 nóc nhà của Nhân dân làng Thạnh Đức.

Việc công nhận Sự kiện thảm sát Nhân dân làng Thạnh Đức, năm 1947Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh nhằm góp phần gìn giữ, bảo vệ những giá trị lịch sử cách mạng, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân làng Thạnh Đức nay là thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp.

Hiện nay,  trên địa bàn tỉnh có tổng số 239 di tích được kiểm kê, đã có 64 di sản văn hóa đã được lập hồ sơ xếp hạng ở các cấp, trong đó có 02 Di tích quốc gia đặc biệt (Tháp Hòa Lai, Tháp Po Klong Garai), 14 Di tích cấp quốc gia, 03 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia45 di tích cấp tỉnh.

 

            Phạm Văn Thành (Phòng QLVHGĐ)