Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trại giam Sông Cái ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện 
03/12/2020 
 

Thực hiện Chương trình số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các Trại giam, Trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2020 - 2025.

Ngày 25/11/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Trại giam Sông Cái đã ký kết, ban hành Kế hoạch phối hợp số 100/KHPH-SVHTTDL-TGSC giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận với Trại giam Sông Cái về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong Trại giam giai đoạn 2020-2025.

Việc triển khai Chương trình phối hợp với mục đích tạo môi trường học tập, cải tạo lành mạnh, giúp phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Sông Cái yên tâm chấp hành bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tích cực rèn luyện thể chất, nhân cách, lối sống. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu, rộng về nhận thức và hành động của xã hội đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.          

Theo đó, cùng với Trại giam Sông Cái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; luân chuyển các loại sách, báo, truyện, tạp chí cho thư viện phạm nhân Trại giam Sông Cái; bồi dưỡng một số kiến thức về dàn dựng chương trình văn nghệ, quản lý thư viện, thể dục thể thao cho phạm nhân; tổ các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho phạm nhân, mỗi năm từ 01 đến 02 lần và khi cần thiết theo yêu cầu của Trại giam Sông Cái.

Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong Trại giam Sông Cái, giai đoạn 2020 – 2025 phải bảo đảm được triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của mỗi đơn vị, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân tại Trại giam, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

          Não Thiên Hằng Nga – Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình.