Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
26/06/2019 
 

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ngày 25/6/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC trên lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở trình UBND tỉnh xem xét ban hành (đính kèm dự thảo Quyết định và danh mục TTHC).

Nội dung: TO TRINH UBND TINH CONG BO DANH MUC TTHC LĨNH VỰC TDTT 2019_signed_signed_signed_signed.pdf
Dự thảo Quyết định: DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ DANH MỤC TTHC LINH VỰC TDTT 6.2019 .doc

Đoàn Minh Đạt  
Tin đã đưa