Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp cận thông tin
Tiếp cận thông tin
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2019 
18/08/2019 
 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” qua đó, góp phần chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngày 14/8/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 100/KH-SVHTTDL về triển khai kế hoạch số 3070/KH-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân  tỉnh về việc thực hiện các hoạt động hướng ứng “Ngày pháp luật” năm 2019 với các nội dung:

- Tập trung phổ biến, nội dung chính sách, quy định và các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm.

- Thông tin về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội. Góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục dổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Định kỳ hàng tháng vào sáng Thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, tổ chức họp giao ban định kỳ đồng thời kết hợp tổ chức chào cờ (hát quốc ca, không sử dụng nhạc sẵn có). Nếu trong trường hợp đột xuất không tổ chức vào đúng Thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng được sẽ tổ chức vào một buổi khác trong tháng, đảm bảo mỗi tháng phải tổ chức được một buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”.

- Thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới, các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan tới ngành cho cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt.

- Tổ chức lồng ghép trong Hội nghị cán bộ, công chức của Sở và  giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan với thời lượng, thời gian thích hợp.

- Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức phổ biến thông qua hội nghị, hội thảo cho cán bộ công chức, viên chức của đơn vị và các huyện, thành phố về các văn bản pháp luật liên quan của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành.

                                                                              

Duy Ánh

Quản trị