Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phan Thị Vi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý thể thao và du lịch 
17/08/2020 
 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SNV ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức,

Ngày 15/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-SVHTTDL về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phan Thị Vi, Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý thể thao và du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 15/8/2020 đến ngày 14/8/2025.

Nội dung Quyết định: Bo nhiem dc Phan Thi Vi .pdf